תכנית תמ"א 2-1/38 / פינוי בינוי נהגתה כחלק מהחלטה ממשלתית לענות על צורך של מבנים ישנים הנמצאים בסיכון מפני קריסות ושאר מפגעים אחרים העלולים להיגרם למבנים שיציבותם וחוזקם התערערו במרוצת השנים משהוקמו.
התכנית מביאה איתה יתרונות עבור כלל הגורמים בדבר – צד הדיירים נהנה מדירות חדשות ומחוזקות, הצד היזמי נהנה מהוספת שטח על הגג ועבור הרשויות המבנה יצא מכלל סכנה.
אי לכך, ביצוע פרויקט מסוג זה יתאפשר רק במידה וישנה היתכנות כלכלית עבור היזם ותמורה הולמת עבור הדיירים.

התחדשות
עירונית

תמורות הדיירים

בניית המבנה מחדש על פי הנדרש לת"י 413
תוספת 25 מ"ר בנוי לכל דירה כולל ממ"ד
הוספת חניה תת-קרקעית
הוספת מרפסת שמש במידה של עד 12 מ"ר
תשלום שכירות למשך הבניה עח"ן היזם
פינוי והובלה תכולת הדירה והחזרתה לדירה החדשה
הוספת מעלית
לובי כניסה יוקרתי
פיתוח וגינון ציבורי ע"י אדריכל נוף