דרך בית לחם 94

הריסת מבנה ישן ובנית 30 יח״ד ושתיחנויות עם שתי קומות חניה תת קרקעית. הריסת מבנה בזק תוך העתקת קיר לשימור פסיפס של האמן לב סירקין ובנית 60 יחידות דיור עם שלוש קומות חניה תת קרקעית.